IPO Vietcombank: Khiêm tốn lượng tham gia

    Báo VnEconomy
    3 đăng lạiGốc

    Kết quả cuối cùng cho thấy số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Vietcombank chỉ ở mức khiêm tốn...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=4253574914c31c&page=category