IPO Vietcombank: Kết quả đấu giá ít đột biến

    1 đăng lạiGốc

    Phiên đấu giá cổ phần Vietcombank diễn ra đúng như dự báo và ít có đột biến; 97,5 triệu cổ phần đã được bán hết...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=440bfaa1640bfb&page=category