IPO Tổng Công ty 36 có giá trúng thầu trên 15.000 đồng một cổ phần

Ngày 14/4, Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng đã đấu giá 4,3 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng, với giá đấu thành công 15.102 đồng/cổ phần và thu về gần 65 tỷ đồng cho Nhà nước.

IPO của Tổng công ty 36 thu về 65 tỷ đồng. (Ảnh: HNX)

Ngày 14/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty 36 (Bộ Quốc phòng) với 4,3 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Cụ thể, phiên đấu giá đã thu hút sự quan tâm của 60 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 15,7 triệu cổ phần, cao gấp 3,6 lần số cổ phần đưa ra chào bán.

Đáng chú ý, nhà đầu tư đã đặt mua hết 100% số cổ phần đưa ra đấu giá. Giá đặt mua cao nhất là 17.100 đồng/cổ phần, cao gấp 1,7 lần so với giá khởi điểm.

Kết quả, số cổ phần chào bán đã được ba nhà đầu tư mua hết (2 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức), giá đấu thành công là 15.102 đồng/cổ phần.Như vậy, tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 64,9 tỷ đồng, cao hơn 21,9 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Tổng Công ty sau cổ phần hóa dự kiến là 430 tỷ đồng. Nhà nước tiếp tục nắm giữ 17,2 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ. Người lao động và nhà đầu tư chiến lược lần lượt được mua 3,3 triệu cổ phần và 18,1 triệu cổ phần./.