IPO RESCONHA: 1 tổ chức trong nước đăng ký mua 39 triệu cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của CT TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà (Khác: RESCONHA).

* Được định giá gấp 3 lần để IPO: Quỹ đất có tạo nên tính hấp dẫn cho Resconha?

Cụ thể, RESCONHA đăng ký bán đấu giá lần đầu ra công chúng 78.2 triệu cp với giá khởi điểm 10,000 đồng/cp. Có 27 nhà đầu tư tham gia mua 78.4 triệu cp, trong đó 26 cá nhân đăng ký mua 39.4 triệu cp và 1 tổ chức mua 39 triệu cp.

Được biết, gần đây Công ty công bố nhà đầu tư chiến lược duy nhất là Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân mua hết 34.79% vốn sau tổ chức IPO xong./.