iPhone - có thể mở mà không cần mật khẩu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giống như nhiều điện thoại, iPhone có khóa bảo vệ bằng 4 con số nhưng điện thoại khác thì chỉ cho gọi đến số khẩn cấp, còn iPhone cho liên lạc với... bất kỳ thuê bao nào.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=91281