Internet thịnh rồi sẽ suy?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Với hàng triệu người sử dụng internet hằng ngày, cuộc sống không net là không chịu nổi. Tuy nhiên, một chuyên gia hàng đầu thế giới về tác động của internet cảnh báo, chúng ta có thể phải đối mặt với sự phá hoại từ hệ thống này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124626&sub=76&top=41