Internet sắp có mặt trên…vũ trụ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Một trong số những “cha đẻ” của Internet dự tính về sự phát triển của mạng Internet - sau khi đã được phổ biến khắp thế giới, sẽ không dừng lại ở đó mà vươn xa hơn nữa ra ngoài không gian vũ trụ bao la.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/29081/default.aspx