Internet di động: Khắc nghiệt hơn nhiều so với PC

ĐTDĐ không phải là máy tính thu nhỏ nên không đơn thuần là đưa những thứ sẵn có vào môi trường di động. Loại thiết bị này cần những công nghệ và xây dựng cách trải nghiệm hoàn toàn mới.