Infographics: Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu cả nước đạt 208,94 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến 15/4/2024, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta đạt 208,94 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 107,82 tỷ USD; nhập khẩu đạt 101,1 tỷ USD; cán cân thương mại đạt thặng dư 6,7 tỷ USD.

Văn Chung

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-tong-kim-ngach-xuat-khau-nhap-khau-ca-nuoc-dat-20894-ty-usd-149316.html