Infographic: Trung đoàn máy bay chiến đấu đầu tiên của Việt Nam

    Trung đoàn máy bay chiến đấu đầu tiên của Việt Nam là Đoàn Không quân Sao Đỏ Anh hùng.

    Nguồn VTC: https://vtc.vn/infographic-trung-doan-may-bay-chien-dau-dau-tien-cua-viet-nam-ar722046.html