Infographic: Tiến độ dự án xử lý nước thải làm hồi sinh sông Tô Lịch

Với vốn đầu tư 16.293 tỷ đồng, Hà Nội kỳ vọng nhà máy nước thải Yên Xá đi vào hoạt động sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm của sông Tô Lịch, Lừ, Sét, sông Nhuệ.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/infographic-tien-do-du-an-xu-ly-nuoc-thai-lam-hoi-sinh-song-to-lich-ar866341.html