Infographic: Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và những mốc son đáng nhớ trong sự nghiệp

Trước khi ghi danh vào lịch sử là Chủ tịch Quốc hội nữ đầu tiên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau và để lại những dấu ấn riêng. Bà được nhớ đến với chiến dịch cứu 10.000 lao động Việt khỏi vùng chiến sự Libya, xây dựng nông thôn mới ở Hải Dương, bà Kim Ngân cũng được bầu chọn là 'người phụ nữ có ảnh hưởng'.

Infographic: Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và những mốc son đáng nhớ trong sự nghiệp - Ảnh 1

Infographic: Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và những mốc son đáng nhớ trong sự nghiệp