Infographic: Tấm lòng vàng Lao Động - hành trình 20 năm trao yêu thương

20 năm hình thành và phát triển, Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng đã thực hiện hàng loạt chiến dịch từ thiện quốc gia để kêu gọi hỗ trợ cộng đồng. Công khai, minh bạch, uy tín, Quỹ đã thu hút được nhiều cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước tham gia, góp phần tích cực trong từng giai đoạn quan trọng của đất nước.