Infographic Một nửa hệ sinh thái rừng ngập mặn trên thế giới đang bị tổn hại

Nghiên cứu được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) công bố tháng 5/2024 đã làm sáng tỏ tình trạng nguy cấp của hệ sinh thái rừng ngập mặn trên toàn thế giới. Theo đó, IUCN nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc phối hợp bảo tồn rừng ngập mặn, vốn là môi trường sống rất quan trọng đối với hàng triệu cộng đồng dễ bị tổn thương và đa dạng sinh học.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng: Bảo vệ rừng gắn với phát triển du lịch

Tuyên truyền bảo vệ động vật rừng và bảo tồn thiên nhiên

Xem link nguồn

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/mot-nua-he-sinh-thai-rung-ngap-man-tren-the-gioi-dang-bi-ton-hai-post279226.html