Infographic: Lời kêu gọi cả nước phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

    TTXVN

    Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2021-07-30/infographic-loi-keu-goi-ca-nuoc-phong-chong-dai-dich-covid-19-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-108406.aspx