Infographic: Danh sách 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

    251 liên quanGốc

    Chiều 28/7, Quốc hội phê chuẩn danh sách thành viên Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình, gồm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

    Minh Ngọc

      Nguồn VTC News: https://vtc.vn/infographic-danh-sach-27-thanh-vien-chinh-phu-nhiem-ky-2021-2026-ar627438.html