[Infographic] Chân dung tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngày 2.4, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[Infographic] Chân dung tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 1

[Infographic] Chân dung tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 2

[Infographic] Chân dung tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 3

[Infographic] Chân dung tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 4