Infographic: Bị can khác bị cáo thế nào?

Bị can là người bị khởi tố hình sự và được gọi là bị cáo khi có quyết định đưa ra xét xử của tòa án.

Infographic: Bị can khác bị cáo thế nào? - Ảnh 1

Theo Kiều Anh Vũ - Việt Chung (VNE)