Infographic: 5 bài học kinh nghiệm từ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

    107 liên quanGốc

    Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua thảo luận, hội nghị đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm cho những cuộc bầu cử sau.

    TTXVN

      Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-07-15/infographic-5-bai-hoc-kinh-nghiem-tu-bau-cu-quoc-hoi-khoa-xv-va-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-107437.aspx