Infiniti FX 2009 - gân guốc và mạnh mẽ

Giống như nhiều sản phẩm khác của Nissan và Infiniti, FX là thành quả của một dự án chia sẻ khung sườn giữa các mẫu xe với nhau.