Inđônêxia và WB hợp tác chống tham nhũng

    Gốc

    Ngày 15/11, Inđônêxia và Ngân hàng Thế giới (WB) đã nhất trí hợp tác nhằm truy tìm và tịch thu tài sản của các đối tượng tham nhũng đang cất giữ tại nước ngoài.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223271/Default.aspx