Indonesia thông qua ngân sách tài khóa 2023 trị giá hơn 200 tỷ USD

    Quốc hội Indonesia ngày 29/9 đã thông qua ngân sách trị giá hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu của Indonesia trong năm tài khóa 2023 là phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời điểm khó khăn của kinh tế thế giới.

    Ngân sách năm 2023 của Indonesia nhằm mục đích củng cố các vị thế tài khóa sau khi thâm hụt được phép vượt quá mức trần 3% trong 3 năm qua, nhằm ứng phó khẩn cấp với đại dịch Covid-19. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Indonesia cho năm tới lần lượt được đặt ở mức 5,3% và 3,6%. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã ghi nhận thặng dư thương mại hàng tháng kể từ tháng 5 năm 2020, nhờ xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh và chính phủ dự kiến kết thúc năm nay với mức tăng trưởng khoảng 5%.

    Thực hiện : Bá Hiệp

    Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/indonesia-thong-qua-ngan-sach-tai-khoa-2023-tri-gia-hon-200-ty-usd