Indonesia: Tăng cường nâng cao năng lực phụ nữ, bảo vệ trẻ em

Indonesia đã đưa ra “Bốn Trọng tâm và Ba Kết thúc cho mục tiêu Tăng cường nâng cao năng lực phụ nữ, bảo vệ trẻ em, chấm dứt bạo hành, buôn người và bất bình đẳng thu nhập...

Indonesia: Tăng cường nâng cao năng lực phụ nữ, bảo vệ trẻ em - Ảnh 1

Các đại biểu tham gia chương trình (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hơn 20 Đại sứ và nhiều nhà ngoại giao, nhà hoạt động từ thiện từ các cơ quan đại diện và các tổ chức chính phủ thường trú tại Indonesia đã cùng tham gia vào chuyến đi tìm hiểu thực tế công tác nâng cao năng lực phụ nữ và bảo vệ trẻ em tại Aceh do Bộ Trao quyền cho phụ nữ và Bảo vệ trẻ em (MoWECP) Indonesia phối hợp với tỉnh Aceh tổ chức cuối tuần qua.

Chuyến đi là dịp để Indonesia giới thiệu những thành tựu đã đạt được trong việc trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em tại tỉnh Aceh. Chương trình này cho thấy cam kết mạnh mẽ của chính phủ Indonesia trong việc cải thiện bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ cũng như bảo vệ trẻ em trong mọi lĩnh vực và mọi mức độ phát triển.

Bộ trưởng MoWECP, bà Yohana Susana Yembise tại phát biểu của mình đã khẳng định vai trò của bộ trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình chính trị và phát triển, cũng như việc bảo vệ trẻ em và phụ nữ như là những nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Theo đó, Indonesia đã đưa ra “Bốn trọng tâm:” bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; cải thiện chính sách trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực; tăng cường thực hiện quyền của trẻ em; nâng cao năng lực quản lý. Ngoài ra còn có “Ba kết thúc” gồm: Kết thúc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; kết thúc những đường dây buôn bán người bất hợp pháp và kết thúc tình trạng bất bình đẳng trong thu nhập.

Chính quyền Aceh luôn tích cực hợp tác cùng cộng đồng nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em. Tại Aceh, phụ nữ và trẻ em được bảo vệ đặc biệt bởi Luật về Quyền Tự quyết, sau này được nâng cấp lên thành Luật Bảo vệ trẻ em và Luật Trao quyền cho phụ nữ. Tỉnh Aceh vốn là khu vực tự trị cũng đã ban hành nhiều đạo luật nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em./.