Indonesia khởi xướng điều tra tôn màu nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa cho biết Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Ngày 26/12, Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết vừa nhận thông tin Indonesia sẽ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc.

Cụ thể, ngày 23/12, Ủy ban Chống bán phá giá của Indonesia (KADI) đã khởi xướng vụ việc nêu trên.

Sản phẩm bị điều tra là tôn màu có các mã HS 7210.70.10.00, HS 7212.40.10.00, và HS 7212.40.20.00.

Indonesia khởi xướng điều tra tôn màu nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá - Ảnh 1

Nguyên đơn kiện là công ty PT NS BlueScope Indonesia. Các sản phẩm bị điều tra nhập khẩu vào Indonesia trong thời gian từ tháng 7/2015 đến 6/2016.

Theo Ủy ban Chống bán phá giá của Indonesia, tổng lượng nhập khẩu vào Indonesia trong giai đoạn điều tra là 224.120 tấn. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là 196.191 tấn, chiếm 87.5%.

Vụ việc sẽ được tiến hành điều tra vụ việc trong vòng 12 tháng và có thể gia hạn thành 18 tháng nếu cần thiết.

Trong thông báo, Ủy ban Chống bán phá giá của Indonesia cho biết sẽ tiến hành khởi xướng điều tra đối với các bên liên quan đã được cơ quan này biết đến. Đối với tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu, KADI đề nghị các công ty này gửi đăng ký tham gia bên liên quan, bằng văn bản, trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra tới KADI.