Indonesia giảm máy bay dùng cho huấn luyện

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Không quân Indonesia đã giảm số lượng máy bay mà quân đội nước này sử dụng vào mục đích huấn luyện chung bởi vì một số chiếc không dùng được, một quan chức quốc phòng Indonesia hôm 23/5 tiết lộ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/44194/default.aspx