INDONESIA GIẢM LÃI SUẤT THỨ 3 TRONG VÒNG 3 THÁNG ĐỂ HỖ TRỢ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Lần thứ 3 trong vòng 3 tháng, NHTW Indonesia đã hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu giảm tốc. Theo đó, lãi suất tham chiếu được NHTW Indonesia hạ 0,25 điểm phần trăm, về mức 5,25%