Indonesia đối phó với nguy cơ khủng hoảng tài chính

    Báo VTC News
    Gốc

    Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) cam kết sẽ thực hiện một số giải pháp để đối phó với ảnh hưởng xấu trên thị trường tài chính thế giới sau sự sụp đổ của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268140/Default.aspx