Indevco lấy than từ đâu ra?

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Với 5,3 triệu tấn bã xít, Indevco tận thu tối đa được gần 800.000 tấn than. Trong khi đó, ngoài số hơn 2 triệu tấn than Indevco đã xuất khẩu, hiện nay tại các cảng than của Indevco vẫn còn số lượng than khổng lồ

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/229044.asp