Incombank chịu trách nhiệm thuê tư vấn cổ phần hóa

    1 đăng lạiGốc

    Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) sẽ thực hiện và chịu trách nhiệm thuê tư vấn cổ phần hóa...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=970a8c8acfebdd&page=category