Incombank áp dụng kiến trúc mạng hướng dịch vụ

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMĐT) - Incombank, một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam, đã trở thành ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng kiến trúc mạng hướng dịch vụ tại Việt Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/148349