Imexpharm phát hành cho cổ đông giá 45.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 40% thị giá

IMP sẽ phát hành 8.682.793 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo quyết định cuối cùng được đưa ra, IMP sẽ phát hành 8.682.793 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu với giá 45.000 đồng/cổ phiếu.

Mục đích đợt phát hành nhằm huy động vốn để đầu tư vào Nhà máy sản xuất dược công nghệ cao và bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2016, cổ đông của IMP cũng đã thống nhất thông qua việc phát hành trên. Giá thực hiện quyền mua là giá bình quân giao dịch 10 phiên gần nhất trên thị trường niêm yết tính từ ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trở về trước được chiết khấu tối đa 10% nhưng không thấp hơn 45.000 đồng.

IMP cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu tăng 17% so với, lợi nhuận sau thuế tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính chung cả 9 tháng, lợi nhuận của IMP lại giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 64 tỷ đồng. EPS 3 quý đạt mức 2.960 đồng.

Kể từ tháng đầu quý III đến nay, cổ phiếu IMP đã tăng từ 40.000 đồng/cổ phiếu lên 62.800 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng tăng 57%. Mức giá giao dịch hiện tại cao hơn so với giá chào bán cho cổ đông gần 40%.

Như vậy, giả sử cổ phiếu IMP vẫn được giao dịch tại mức giá hiện tại cho đến ngày chốt quyền, mức giá điều chỉnh dự kiến sẽ vào khoảng 58.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn mức giá bán cho cổ đông hiện hữu khoảng 30%. Tuy nhiên, EPS dự kiến sau pha loãng của IMP cũng sẽ giảm mức tương ứng.