ILO hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống việc làm bền vững

Chiều nay (5/12), chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam – ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2017-2021 chính thức khởi động.

ILO hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống việc làm bền vững - Ảnh 1

Đại diện Bộ LĐ-TB-XH, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các đối tác xã hội cùng ký cam kết hợp tác về việc làm bền vững. (Ảnh: VOV)

Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã đã cùng ký kết "Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2017 - 2021"

Hơn 10 năm qua, Tổ chức lao động quốc tế đã huy động trên 58,5 triệu USD, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho các mục tiêu của Chính phủ về lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Trong 5 năm tới, Tổ chức lao động quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động; hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp; hỗ trợ thực hiện Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tiền lương và hỗ trợ nghiên cứu phê chuẩn một số công ước của ILO, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động - xã hội trong thời kỳ mới.

Quang Phồn (Ban Thời sự)