IJC: 03/05 chốt quền nhận cổ tức 11% bằng tiền mặt

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức 11% bằng tiền mặt.

- Tổ chức đăng ký: Công ty CP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật

- Mã chứng khoán: IJC

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2012

- Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ cổ tức: 11%/vốn điều lệ (2,741,945,000 đồng) (1 cổ phiếu được nhận 1,100 đồng)

- Thời gian thanh toán: 22/05/2012