IFS chuẩn bị phát hành trái phiếu

HĐQT CTCP Thực phẩm Quốc tế (mã CK: IFS) vừa thông qua đề án phát hành trái phiếu DN. Cụ thể, IFS sẽ phát hành tổng cộng 650 tỉ đồng trái phiếu, trong đó có 250 tỉ đồng trái phiếu thường, kỳ hạn 3 năm, lãi suất từ 9,3%-9,6%; 400 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất 97%-10%.