IFC hỗ trợ hoạt động giao dịch bảo đảm tại VN

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    IFC và Bộ Tư pháp mới đây đã ký kết thỏa thuận hợp tác, khởi động giai đoạn 2 của Dự án Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm tại Việt Nam và hỗ trợ mua, cài đặt, quản lý hệ thống đăng ký điện tử qua mạng đầu tiên của Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/261625/Default.aspx