IDG Ventures rót vốn lớn cho VC Corporation

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    VC Corproration đã trở thành công ty thứ 17 được quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm IDG Ventures Vietnam công bố đầu tư, hôm 16/10/2007 tại Hà Nội.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8034&t=pcolarticle