Iceland và chiến lược “Vì Băng đảo xanh”

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Iceland chính là quốc gia đứng đầu thế giới về phát triển công nghệ sử dụng khí hydro. Năm 2003, Reykjavik là khu vực đầu tiên trên thế giới sử dụng những chiếc xe buýt chạy bằng hydro để chuyên chở hành khách và dự án này sẽ tiếp tục được kéo dài đến năm 2010.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/51219/default.aspx