Iceland: Lực lượng cánh tả giành quyền lãnh đạo

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Như Báo Nhân Dân đưa tin, kết quả kiểm phiếu chính thức công bố ngày 26-4 cho thấy, lực lượng cánh tả ở Iceland đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này ngày 25-4.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146378&sub=82&top=45