IBM hợp tác với ITRI về bộ nhớ và BXL

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    IBM và một nhóm nghiên cứu của Đài Loan đã cộng tác phát triển chip nhớ Racetrack và tìm ra nhiều lĩnh vực ứng dụng cho BXL Cell ngày 17/9/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11472&chnlid=20&t=pcolarticle