IAEA sẽ giám sát hạt nhân của Ấn Độ

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND- Theo Reuters, thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự giữa Ấn Độ và Mỹ tiến gần thủ tục hoàn tất, sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 1-8, thông qua kế hoạch giám sát hạt nhân với Ấn Độ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128033&sub=82&top=45