IAEA ra báo cáo về vấn đề hạt nhân Iran

    Gốc

    Ngày 15/11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ra báo cáo về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223358/Default.aspx