IAEA kêu gọi ngăn chặn khủng bố hạt nhân

    Gốc

    Ngày 17/9 Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã kêu gọi các nước phê chuẩn thỏa thuận quốc tế nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân và ngăn chặn nạn khủng bố hạt nhân.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/213982/Default.aspx