I-xra-en và Pa-le-xtin thảo luận về một tuyên bố chung tại Hội nghị hòa bình Trung Đông

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 30-9, Văn phòng Thủ tướng I-xra-en thông báo Thủ tướng nước này Ê-hút Ôn-mớt và Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát sẽ gặp nhau trong ngày 2-10 để thảo luận về một tuyên bố chung sẽ được đưa ra tại Hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông do Mỹ bảo trợ, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/145961