I-ta-li-a: Cựu Thủ tướng Béc-lu-xcô-ni có thể trở lại nắm quyền

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Theo kết quả các cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu công bố ngay sau khi kết thúc ngày bỏ phiếu thứ hai và là cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội I-ta-li-a, ngày 14-4, liên minh giữa đảng Tự do nhân dân (PDL) của ông Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni và Liên đoàn Phương Bắc đang dẫn trước liên minh cánh tả do đảng Dân chủ (PD) của cựu Thị trưởng Rô-ma Uôn-tơ Vên-trô-ni dẫn đầu.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/165036