I-ran và IAEA bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân mới

    Báo Hà Nội Mới
    2 đăng lạiGốc

    Ngày 9-10, phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) do Phó Tổng giám đốc Ô-li Hây-nô-nen dẫn đầu đã tới Tê-hê-ran, bắt đầu đàm phán với các quan chức I-ran do Phó trưởng đoàn đàm phán hạt nhân I-ran Gia-vát Va-i-đi  dẫn đầu nhằm làm sáng tỏ các vấn đề về chương trình hạt nhân của I-ran.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/146883