I-ran tuyên bố đã vượt qua mọi trở ngại nhằm xây dựng công nghiệp năng lượng hạt nhân

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Ngày 4-10, Tổng thống I-ran Ma-mút A-ma-đi-nê-giát  tuyên bố I-ran đã vượt qua mọi trở ngại trên con đường xây dựng ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân của nước này và “không một thế lực nào” có thể ngăn cản lộ trình này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/146490