I-ran sẽ phóng vệ tinh tự chế đầu tiên

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống I-ran Ma-mút A-ma-đi-nê-giát ngày 16-8 cho biết, I-ran sẽ phóng vệ tinh tự chế đầu tiên do các chuyên gia I-ran chế tạo trước cuối tuần sau.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/177360