I-ran muốn quốc tế giúp làm giàu u-ra-ni

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tờ Điện tín ngày 24-5 dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán I-ran tại Luân Đôn cho biết, I-ran đã đề nghị một tổ hợp quốc tế tiến hành làm giàu u-ra-ni ngay tại nước này như một cách nhằm phá vỡ thế bế tắc với các cường quốc phương Tây về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.35272.qdnd