Hy vọng được ăn rau sạch !

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Muốn được ăn rau sạch, trước hết phải có người trồng “sạch”, người bán “sạch” và một qui trình quản lí, giám sát “sạch”, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/148501