Hy Lạp chìm trong mây bụi từ sa mạc Sahara

Ngày 23/4, những đám mây bụi từ sa mạc Sahara đã bao phủ thủ đô A-then và các thành phố khác của Hy Lạp. Đây là một trong những đợt ô nhiễm bụi tồi tệ nhất ở nước này kể từ năm 2018.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hy-lap-chim-trong-may-bui-tu-sa-mac-sahara-118522.htm